Bertrand Piccard: “Als ik mijn loniq oplaad, kost me dat 4 euro voor 200 kilometer. Niet te kloppen!”

De Zwitser Bertrand Piccard is geen onbekende in de wereld van de luchtvaart. Hij realiseerde begin 1999 als eerste een non-stop ballonvaart rond de wereld in de Breitling Orbiter 3, daarbij gebruik makend van de straalstroom. Enkele jaren geleden deed Piccard hetzelfde met een uitsluitend door zelf opgewekte zonne-energie aangedreven vliegtuigje, de Solar Impulse 2. Het mag dan ook niet verbazen dat Bertrand Piccard er een uitgesproken ecologisch gedachtengoed op nahoudt, en daarover vertelt hij ronduit in een interview dat is verschenen in het gekende blad Paris Match. Hij is trouwens ook Hyundai-ambassadeur, en zweert voor zijn dagelijkse verplaatsingen bij de Ioniq EV. Hieronder kun je het volledige interview nalezen. (Copywrights Paris Match, Francis Demange)

INTERVIEW LIONEL ROBERT

Paris Match: Binnenkort is het twee jaar geleden dat u bent teruggekeerd van uw ongelooflijke reis aan boord van de Solar lmpulse. Heeft die ervaring uw kijk op luchtvervoer veranderd?
Bertrand Piccard: Ja, dat moet ik wel toegeven. Sinds ik van mijn wereldreis in een zonnevliegtuig terug ben, kan ik nog moeilijk in een gewoon vliegtuig vliegen! Het maakt te veel lawaai, het is te vervuilend en zo veel minder leuk om te besturen! Met de auto is dat ook zo…

Precies, u bent tegenwoordig ambassadeur van het Zuid-Koreaanse merk Hyundai en u rijdt dagelijks met een elektrische loniq. Was het gemakkelijk om over te stappen naar een wagen met nul-uitstoot?
Het heeft niet lang geduurd voor ik begreep dat een elektrische wagen niet alleen maar beter is. Hij is stiller, accelereert sneller, rijdt aangenamer en is vooral veel efficiënter. Het energetische rendement van een verbrandingsmotor is ongeveer 27 %, dat betekent dat driekwart van de energie die gebruikt wordt om hem te laten werken, verloren gaat. Deze tech­nologie is uitgevonden in de 19e eeuw en is vandaag de dag volslagen voorbijgestreefd. Bij een elektrische motor kan het rendement oplopen tot 97 %. Hij verbruikt bijna vier keer minder energie. Dus elektrisch rijden is eerder logisch dan ecologisch …

Zou u zeggen dat uw algemene kijk op rijden geëvolueerd is?
Zeker. Toen ik jonger was, reed ik vrij agressief. Ik nam de tijd op van de trajecten die ik aflegde. Mettertijd ben ik meer zen en meer technisch geworden. Ik word niet graag vervoerd en ik zal zeker niet als eerste een zelfrijdende wagen gaan gebruiken. Maar aan het stuur ga ik alleen nog de concurrentie aan met mezelf.

Ik probeer minder te verbruiken, om zo veel mogelijk kilometers te doen met een volle batterij. Aan het stuur kan ik me ontspannen: het zijn zeldzame momenten van rust.

U bent ervan overtuigd dat de toekomst van de automobielindustrie elektrisch zal zijn. Maar welke oplossingen voorziet u om de overgang sneller te laten verlopen?
Ik pleit voor stimulerende maatregelen. Men moet de automobilist zin geven om schoon te rijden door hem een voordeel te geven: bijvoorbeeld files kunnen vermijden.Uw logica sluit aan bij de veel dwingendere argumenten van Anne Hidalgo, de burgemeester van Parijs…
We komen goed overeen. Ik heb zelfs voorspeld dat er op de Seinekaaien speciale sporen zullen komen die uitsluitend voor elektrische wagens zijn bedoeld. Ze heeft me geantwoord dat de voetgangers die ruimte hebben ingepalmd en dat ze hen moeilijk kon wegjagen. Maar ze voorzag die oplossing wel voor andere plekken in de hoofdstad waar veel files staan. Er komt schot in de zaak…

Politici lijkt het vaak aan een inventieve geest te ontbreken, maar u kijkt ook streng naar de automobielconstructeurs.
Ik verwijt hen een gebrek aan ambitieuze milieudoelstellingen en dat ze lakse homologatienormen verdedigen, ten nadele van de volksgezondheid. Jaarlijks sterven er 6 miljoen mensen door luchtvervuiling. We kunnen niet gewoon staan toekijken bij een dergelijke humanitaire ramp. Op enkele uitzonderingen na geven de grote merken de indruk dat ze tegen hun zin naar het elektrische overschakelen. Je voelt dat ze niet enthousiast zijn. Ze fixeren zich liever op zelfrijdende wagens. In Azië, waar de steden vaak vervuilder zijn dan bij ons, doen ze meer moeite. In China in het bijzonder: daar staan ze op het punt om te stoppen met de productie van wagens op fossiele brandstoffen.

 

Moet de regelgeving herbekeken worden?
Volledig. Alle incoherentie moet eruit. Ik denk dan bijvoorbeeld aan de incoherentie over de uitstoot van CO2. In plaats van aan alle modellen die op de markt komen een drempel op te leggen die niet overschreden mag worden, houdt men liever rekening met de gemiddelde uitstoot van een volledig gamma, wat erop neerkomt dat de verkoop van zeer vervuilende wagens nog steeds wordt toegelaten. Dat is toch absurd!

U blijft nochtans optimistisch…
Absoluut, want het is een onomkeerbaar fenomeen. Elektrische wagens zijn de voorlopers van de energietransitie. En ik voorspel een revolutie die even spectaculair is als die van de komst van petroleum aan het einde van de 19e eeuw. De wagen met nul-uitstoot is een mooi voorbeeld: hij rijdt schoon, efficiënt, snel en aangenaam. Tot de opkomst van de Tesla was de elektrische wagen een bijkomstigheid. Het is verrassend om te zien dat de oplossing is gekomen van een man, Elon Musk, die niets met de automobielsector te maken heeft. Een outsider die alles veranderd heeft, in tegenstelling tot de constructeurs, die te terughoudend waren en niet genoeg innoveerden. Ze moesten eindelijk inzien dat de dagen van ‘vroem vroem’ doen voorbij zijn.

Ik voel dat u bereid bent om radicale maatregelen voor te stellen. Zou u geneigd zijn om voertuigen uit de vorige eeuw uit het verkeer te bannen?
Zeker niet! Een oldtimer heeft niet dezelfde gebruikslogica als een wagen in het dagelijkse verkeer of eentje die voor lange ritten op de autosnelweg wordt gebruikt. Zelfs als ze op loodhoudende benzine rijden, worden ze slechts uitzonderlijk gebruikt. Als je dat niet toelaat, is er geen vrijheid meer. Het recht op diversiteit is een basisrecht in onze maatschappij. Maar ik ken verzamelaars die hun oude wagen laten ombouwen naar elektriciteit, en dat vind ik heel slim.

U gaat tegenwoordig uiteraard overal voor het grote publiek spreken, maar vooral voor beslissers, zowel politieke als industriële, van alle kanten, klimaatsceptici of niet…
Ik neem mijn rol van ‘ervaringsdeskundige’ heel ernstig. Ik moet overtuigen om de mentaliteit te veranderen. Op het vlak van milieuvriendelijkheid verloopt dat via een verandering van discours. De ecologie maakt al vijftig jaar de vergissing om over een beperking van het verkeer, over een bedreiging van het comfort te praten. Mensen willen het echter niet met minder doen. Noch met meer overigens. Ze willen het beter hebben. De veranderingen moeten hoop geven, en plezier en groei. Milieubescherming zal nieuwe markten openleggen. Het einde van de verspilling van grondstoffen zal voor meer tewerkstelling zorgen. Zelfs Donald Trump is vatbaar voor die argumenten.

BERTRAND PICCARD
“Plaatselijke vervuiling is beter dan globale vervuiling. We moeten sommige plekken op de planeet opofferen om er kobalt en lithium te ontginnen”

Maar de elektrische wagen zal ook de technologieën uit het verleden in stand houden…
Inderdaad. Een steenkoolcentrale laten werken om elektriciteit voor wagens te produceren is nog altijd beter voor het milieu dan met een diesel rijden. Datzelfde principe geldt eveneens voor de fabricage van batterijen. We moeten bereid zijn om bepaalde plekken op de aarde op te offeren om er kobalt of lithium te ontginnen. Die plaatselijke vervuiling is beter dan wereldwijde vervuiling. Je kunt niet aan ecologie doen zonder een paar eieren te breken.

Wat zegt u tegen mensen die zich zorgen maken om de recyclage van de batterijen?
Aan het einde van haar leven in een wagen heeft de batterij van een elektrische wagen slechts 20 % van haar capaciteit verloren. Ze hoeft dus niet gerecycleerd te worden. Ze moet een tweede leven krijgen door ze bijvoorbeeld in de kelder van een huis te plaatsen om er energie in op te slaan en de woning energetisch autonoom te maken. In het stadje waar ik woon, in de buurt van Lausanne, is de energie die aan de bewoners wordt geleverd 100 % hernieuwbaar. Bij mijn verplaatsingen stoot ik niet alleen geen CO2 uit, maar de energie die ik verbruik, is ook nog eens groen. Ik laad mijn auto thuis op. Een volle tank kost me 4 euro en laat me 200 kilometer rijden, dat is niet te kloppen!

Uiteraard, maar een ritje Parijs-Lausanne zit er nog niet in voor u…
Als ik het vandaag deed, zou ik twee keer moeten stoppen om te herladen. Maar met de snelle vooruitgang die we zien bij batterijen boeken, zal dat binnen drie jaar mogelijk zijn met een enkele laadbeurt.Het andere cruciale punt in de ontwikkeling van elektrische wagens blijft de elektriciteitsproductie op zich. Zullen we volgens u voldoende hebben om het hele wagenpark te voorzien van elektriciteit?
Dat is een vals probleem! Als alle Fransen elektrisch zouden rijden, verbruiken ze half zoveel elektriciteit als ze vandaag gebruiken om zich te verwarmen. We moeten onze woning goed isoleren. Laten we oude radiatoren vervangen door warmtepompen en gloeilampen door leds, dan hoeven we niet meer elektriciteit te produceren. Door voor efficiënte systemen te kiezen, zullen we ophouden met energie te verspillen.

Er is een alternatief voor de elektrische wagen met batterij: de technologie met een brandstofcel, die elektriciteit opwekt met waterstof…
Ik heb al eens een Hyundai op waterstof* uitgetest. Hij is even aangenaam en stil als een elektrische wagen met een batterij en je kunt hem in enkele minuten volledig opladen. Ik geloof heel sterk in die tech­nologie, want ze maakt vrienden waar de batterij vijanden maakt: met een batterij omzeil je de olieproducenten, het distributienet, de benzinestations en de belastingheffer, de staat, die niet weet hoe je een heffing kunt instellen op elektriciteit voor verplaatsingen… Maar bij waterstof blijft de petroleumsector produceren en verdelen, de tankstations blijven verkopen en de regering blijft belasten. De infrastructuur is ingewikkelder om te installeren, maar houdt economisch veel meer steek.

Het moment om ecologie en economie te verzoenen is dus gekomen?
Ja. We moeten van de vuile status quo die we al decennialang kennen overstappen op schone groei. Op de COP23, die vorige herfst in Bonn plaatsvond, heb ik mijn project ‘1.000 oplossingen om de klimaatverandering te stoppen’ gelanceerd, een hele waaier van zogenaamd ‘intelligente’ voorstellen voor staten die ernaar vragen. In de automobielsector moeten er lichtere materialen gebruikt worden, biologische smeermiddelen, banden met silicium om het brandstofverbruik terug te dringen, of een systeem dat ontwikkeld werd door de Engelse startup CGON, dat al rijdend waterstof produceert om fijn stof te verwijderen.

Voor de overgang naar duurzame energie is in de eerste plaats schone groei nodig: bijna tegenstrijdige begrippen…
Het is de sleutel tot het probleem. Groeien mag niet ten koste van het klimaat gaan, en vice versa. De oude wereld denkt dat de elektrische wagen en duurzame energie een modeverschijnsel zijn dat zal overwaaien. Welnu, dat is niet zo. De kapitaalstromen laten het al zien: het is nu rendabeler om te investeren in een schone economie dan in de vuile economie. QED.

*Er rijden een aantal Hyundai ix35 FC-taxi’s in Parijs en de voorsteden. Ze laden op in het station aan de Pont de l’Alma en de luchthaven Orly.


Testrit aanvragen
Hyundai KONA
Hyundai verhalen Uitgelichte berichten